1 Buṭrus

Descargas: 
  • File icon Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Buṭrus ɣar ȓmuminin s Tarifit yura s lḥuruf n latiniya Ṯabrat ṯamezwarut n Buṭrus
    Descargar Xzar326.59 KB
  • File icon Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Buṭrus ɣar ȓmuminin s Tarifit yura s lḥuruf n ṯeƹrabṯ Ṯabrat ṯamezwarut n Buṭrus
    Descargar Xzar414.45 KB