1 Timutawus

Descargas: 
  • File icon Ṯabrat ṯamezwarut ɣar Timutawus s Tarifit yura s lḥuruf n ṯeƹrabṯ Ṯabrat ṯamezwarut ɣar Timuṯawus
    Descargar Xzar416.17 KB
  • File icon Ṯabrat ṯamezwarut ɣar Timutawus s Tarifit yura s lḥuruf n latiniya Ṯabrat ṯamezwarut ɣar Timuṯawus
    Descargar Xzar326.84 KB

Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Bulus ɣar Timutawus