Ayṯ-Galaṭya

Descargas: 
  • File icon Ṯabrat ɣar Ayṯ-Galaṭya s Tarifit yura s lḥuruf n ṯeƹrabṯ Ṯabrat ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Galaṭya
    Descargar Xzar430.62 KB
  • File icon Ṯabrat ɣar Ayṯ-Galaṭya s Tarifit yura s lḥuruf n latiniya Ṯabrat ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Galaṭya
    Descargar Xzar331.47 KB
Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin iy iǧan ḏi Galaṭya