Ayṯ-Kulus

Descargas: 
  • File icon Ṯabrat ɣar Ayṯ-Kulus s Tarifit yura s lḥuruf n ṯeƹrabṯ Ṯabrat ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Kulus
    Descargar Xzar402.19 KB
  • File icon Ṯabrat ɣar Ayṯ-Kulus s Tarifit yura s lḥuruf n latiniya Ṯabrat ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Kulus
    Descargar Xzar325.43 KB
Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Kulus