1 Ayṯ-Salunik

Descargas: 
  • File icon Ṯabrat ṯamezwarut ɣar Ayṯ-Salunik s Tarifit yura s lḥuruf n ṯeƹrabṯ Ṯabrat ṯamezwarut ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik
    Descargar Xzar389.46 KB
  • File icon Ṯabrat ṯamezwarut ɣar Ayṯ-Salunik s Tarifit yura s lḥuruf n latiniya Ṯabrat ṯamezwarut ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik
    Descargar Xzar319.35 KB
Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Bulus ɣar Ayṯ-Salunik