2 Ayṯ-Kurinṯ

Descargas: 
  • File icon Ṯabrat n Ayṯ-Kurinṯ wis ṯnayen s Tarifit yura s lḥuruf n ṯeƹrabṯ Ṯabrat wis ṯnayen ɣar Ayṯ-Kurinṯ
    Descargar Xzar504.74 KB
  • File icon Ṯabrat n Ayṯ-Kurinṯ wis ṯnayen s Tarifit yura s lḥuruf n latiniya Ṯabrat wis ṯnayen ɣar Ayṯ-Kurinṯ
    Descargar Xzar393.22 KB

Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin zi Ayṯ-Kurinṯ

Ma izemmar ij n bnaḏem aḏ ibḏa ṯuḏarṯ nnes s ḏ jḏiḏ?

Ḏi ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin zi Ayṯ-Kurinṯ, iqqar Arebbi:

"X manaya, ijjen meȓa iǧa ḏi Lmasiḥ aqa itwaxȓeq-d ḏ jḏiḏ; min iǧan ḏ aqḏim aqa iƹḏu yusa-d min iǧan ḏ jḏiḏ. Manaya marra zi Arebbi, isemṣȓaḥ-aneɣ akiḏes s Lmasiḥ yuca-aneɣ a nbeccar s ȓƹaheḏ-a n ṣṣulḥ."

2 Ayṯ-Kurinṯ 5:17-18