2 Ayṯ-Salunik

Descargas: 
  • File icon Ṯabrat wis ṯnayen ɣar Ayṯ-Salunik s Tarifit yura s lḥuruf n ṯeƹrabṯ Ṯabrat wis ṯnayen ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik
    Descargar Xzar363.85 KB
  • File icon Ṯabrat wis ṯnayen ɣar Ayṯ-Salunik s Tarifit yura s lḥuruf n latiniya Ṯabrat wis ṯnayen ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Salunik
    Descargar Xzar307.28 KB
Ṯabrat wis ṯnayen n arrasul Bulus ɣar Ayṯ-Salunik