Matta

Descargas: 
  • File icon Lkitab n Matta s Tarifit yura s lḥuruf n ṯeƹrabṯ Matta
    Descargar Xzar833.26 KB
  • File icon Lkitab n Matta s Tarifit yura s lḥuruf n latiniya Matta
    Descargar Xzar482.6 KB

Lkitab n Matta: Lʼinjil n Siḏna Ƹisa Lmasiḥ mamc ṯ yura ij n ȓmumen qqaren-as Matta

Matta ƹaweḏ qqaren-as Lawi, netta zi ṯenƹac n imeḥḍaren n Ƹisa Lmasiḥ. Awaȓ n L’injil ȓmaƹna nnes “Ȓexbar isefraḥen.” Lʼinjil n Matta iseḍhar-aneɣ belli Siḏna Ƹisa netta ḏ Lmasiḥ iy zi iwaƹeḏ Arebbi, netta ḏ azeǧiḏ n izeǧiḏen, netta ḏ wenni isfehmen Lmulk n Arebbi.